Vaakapalvelut

Varmennuspalvelulla varmistamme, että vaa´at toimivat suunnitellulla tavalla, oikein ja tarkasti.
Varmennus on lakisääteistä. Asiakashinnoitteluun käytettävät vaa'at on varmennettava kolmen (3) vuoden välein, siihen oikeutetun akkreditoidun toimijan tekemänä.
Aptepa Oy tekee määräaikaisvarmennukset sekä automaattitoimisille että ei-automaattitoimisille vaaoille. Mikäli vaaka näyttää väärin, hoidamme myös tarvittavan virityksen.

Säännönmukaisen varmennuspalvelun ohella Aptepa tarjoaa kalibrointipalveluja, joilla kannattaa todentaa vaakojen toimivuus muinakin aikoina, asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Aptepa Oy:n vaakapalvelut on akkreditoitu, mikä on osoituksena palvelumme riippumattomuudesta ja laadusta. Asiakkaamme toimivat mm. teollisuuden, kaupan ja palveluiden toimialoilla.

Aptepa Oy, on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K057, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.

Aptepa Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I040, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012.

Akreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.

Standardit

Ota yhteyttä

   

   

  Mikko Pekkanen

  • sopimusasiat
  • puhdastilojen -laitteiden huoltoasiat
  • puhdastilamittausasiat
  • vaakojen kalibrointi- ja varmennusasiat

  puh. 0400 641 213

  Timo Tykkyläinen

  tarkastusinsinööri

  • sopimusasiat
  • puhdastilojen -laitteiden huoltoasiat
  • puhdastilamittausasiat
  • vaakojen kalibrointi- ja varmennusasiat

  puh. 040 824 5560