Puhdastilapalvelut vuosikymmenten kokemuksella Aptepalta

 

 

 

Puhdastilamittaukset

Aptepa Oy tekee vaativia puhdastilamittauksia sairaaloihin, apteekkeihin ja muihin puhdastilatilakohteisiin.
Puhdastilamittausten tarkoitus on tilojen ja laitteiden jatkuvan toimintavalmiuden varmistaminen.

Mittaukset, laskennat ja raportointi täyttävät määriteltyjen standardien ja ohjeiden vaatimukset.
Lisämittauksilla saadaan analysoitua tietoa mahdollisten ongelmatilanteiden ja syiden selvittämisessä.

Puhdastilalaitteiden mittaukset

 • HEPA-suodattimien vuototestaus
 • kokonaishiukkaspitoisuusmittaus
 • ilman virtausnopeusmittaukset
 • työaukon ilmavolyymin määritys
 • biokontaminaatiomittaukset ilmasta ja pinnoilta
 • suojauskertoimien määritykset (KI-discus)
 • ilmavirtausten visualisointi merkkiaineella tai vesisumulla
 • valaistusmittaukset

Puhdastilojen mittaukset

 • hälytysrajatestaukset
 • teoreettisen ja todellisen ilmanvaihtokertoimen määritys
 • virtaus ja hiukkasmittaukset
 • suodattimien vuototestaukset
 • hiilidioksidipitoisuuden (C2O) mittaus
 • hiilimonoksidipitoisuuden (CO) mittaus
 • toipumisaikamittaukset
 • ilmavirtausten visualisointi
 • valaistusmittaukset
 • paine-eromittaukset
 • biokontaminaatiomittaukset ilmasta ja pinnoilta

Standardit

Puhdastilalaitehuollot

Puhdastilalaitteiden oikea toiminta varmistetaan säännöllisellä huoltotoiminnalla. HEPA-suodattimien vaihdot tulisi tehdä noin viiden (5) vuoden välein.
Oikea-aikaisella laminaari- ja vetokaappien esisuodatinhuollolla pääsuodatin (HEPA) pidetään kauemmin hyväkuntoisena.
PS. Toimitamme myös esisuodattimia määrämittoihin leikattuna.

Huoltotyössä vaihdetaan pääsuodatin, puhdistetaan laite sekä tarkistetaan valot, puhallin ja muut toiminnot. Huollamme kaikkia puhadstilalaitteita.
Huoltotyön jälkeen suoritetaan virtausmittaukset sekä varmistetaan suodattimien ja laitteen oikeanlainen toiminta hiukkasmittauksella.

Aptepan asiakas voi luottaa työn laatuun. Teemme yhteistyötä KM Tek-Fin Oy:n kanssa, joka on valmistanut puhdastilalaitteita jo lähes 40 vuoden ajan

Puhdastilahuollot

Leikkaussalit ja muut puhdastilat tulee pitää kaikissa tilanteissa mahdollisimman puhtaana. Puhtauden ylläpitoon kuuluu oleellisena osana katon suodatusjärjestelmä.
Mikäli suodattimet rikkoontuvat tai tukkeutuvat, kontaminaation riski kasvaa.
Leikkaussalien ja puhdastilojen suodattimet tulisi huoltaa jopa joka toinen vuosi, joissakin tapauksissa useamminkin.

Aptepa Oy tekee nämä huollot sekä huoltojen jälkeiset puhdastilamittaukset ammattitaidolla, myös aikoina jolloin normaali toiminta ei häiriinny.
Käytämme joko asiakkaalla olevia tai itse hankkimiamme suodattimia.
Kattorakenteiden ritilän osalta tarjoamme usein ratkaisua, joka helpottaa käytönaikaista puhdistusta.

Standardit

Ota yhteyttä

   

   

  Mikko Pekkanen

  • sopimusasiat
  • puhdastilojen -laitteiden huoltoasiat
  • puhdastilamittausasiat
  • vaakojen kalibrointi- ja varmennusasiat

  puh. 0400 641 213

  Timo Tykkyläinen

  tarkastusinsinööri

  • sopimusasiat
  • puhdastilojen -laitteiden huoltoasiat
  • puhdastilamittausasiat
  • vaakojen kalibrointi- ja varmennusasiat

  puh. 040 824 5560