Kaikessa toiminnassa käytettävät standardit, määräykset ja ohjeet

Vaakatoiminnan standardit

SFS-EN ISO/IEC 17020
SFS-EN ISO/IEC 17025
SFS-EN 45501

Vaakatoiminnan ohjeet

OIML R47
OIML R51
OIML R76
OIML R87
OIML R111
EA-04/02
EAL-G12
EURAMET/cg-18/v.04
IAF/ILAC-A4
FINAS / v1
T286

Puhdastilatoiminnan standardit

SFS-EN 12469
SFS-EN ISO 14644-1
EN ISO 14698
EN ISO 14644-3
EU-GMP –ohjeen vaatimukset.

Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät

ISO 9001

ISO 14001