Kaikessa toiminnassa käytettävät standardit, määräykset ja ohjeet

Vaakatoiminnan standardit

SFS-EN ISO/IEC 17020:2012
SFS-EN ISO/IEC 17025:2017
SFS-EN 45501:2015

Vaakatoiminnan ohjeet

OIML R47:2002
OIML R51:2008
OIML R76:2007
OIML R87:2017
OIML R111:2005
EA-04/02:2013
EAL-G12:1995
EURAMET/cg-18/v.04:2015
IAF/ILAC-A4:2004
FINAS / v1:2019
T286:2017

Puhdastilatoiminnan standardit

SFS-EN 12469
SFS-EN ISO 14644-1
EN ISO 14698
EN ISO 14644-3
EU-GMP –ohjeen vaatimukset.

Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015