Vaakojen kalibrointi

Vaa´an kalibroinnilla varmistetaan, että punnittu massa on vaa´an näyttämän mukainen.

Punnituksessa painon tarkkuus ja luotettavuus ovat tärkeitä tekijöitä. Siksi on tärkeää huolehtia vaa´an säännöllisestä kalibroinnista.
Kalibrointiprosessissa näytön lukemaa verrataan jäljitettäviin kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin. Kalibroinnin jälkeen vaa´asta annetaan kalibrointitodistus.

Aptepa Oy:n tuottama kalibrointipalvelu on akkreditoitu, joka on osoituksena palvelumme riippumattomuudesta, puolueettomuudesta, koskemattomuudesta sekä laadusta.

APTEPA Oy:n lupa kalibrointitoiminnalle ei-automaatisille vaaoille (analyysi- laboratorio- ja ns. kauppavaa´at ym). 0 - 100 kg väille

Vaakojen varmennus (Entinen "vakaus")

Varmennus antaa varmuuden vaa´an oikeasta toiminnasta vaa´an käyttäjälle ja asiakkaalle.

Varmennuspalvelulla varmistetaan, että vaa´at toimivat suunnitellulla tavalla, oikein ja tarkasti. Kalibrointi- ja varmennustoiminnassa käyttämämme menetelmät ovat voimassaolevien määräysten mukaisia ja jäljitettävissä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin.

Aptepa Oy tekee määräaikaisvarmennuksia ei-automaattitoimisille ja automaattitoimisille vaaoille. (analyysi-, laboratorio-, kauppa- ja teollisuus- ym. vaa´at)

Aptepa Oy:n tuottama varmennuspalvelu on akkreditoitu, joka on osoituksena palvelumme riippumattomuudesta, puolueettomuudesta, koskemattomuudesta sekä laadusta.