Leikkaussalien ja puhdastilojen suodatinhuollot

Leikkaussali tulee pitää kaikissa tilanteissa mahdollisimman puhtaana. Puhtauden ylläpitoon kuuluu oleellisena osana katon suodatusjärjestelmä. Jos suodettimet jostakin syystä rikkoutuvat tai tukkeutuvat poikkeavasti, kasvaa kontaminaation riski oleellisesti.
Leikkaussalin kattosuodatus tulisi huoltaa riittävän usein. (Viimeistään joka toinen vuosi tai useammin käytöstä riippuen)

Aptepa Oy suorittaa leikkaussalien suodatinhuoltoja sekä huollon jälkeen tilan puhdastilamittauksia ammattitaitoisesti.

Aptepa Oy tekee puhdastila- ja leikkaussalihuoltoja myös sellaisina aikoina, jolloinka työ ei häiritse asiakkaan normaalia toimintaa.
Aptepa Oy voi hankkia huolloissa tarvittavat HEPA- ja muut suodattimet tai käyttää asiakkaan hankkimia suodattimia.
Tarvittaessa voimme myös suunnitella ja valmistuttaa ennen vaihtotyötä suodatinkatto-osan mahdolliset suojaritilät.
Suunnittelemassamme rakenteessa ritilät ovat helposti irroitettavia ja takaisin asennettavia, jotenka käytönaikainen puhdistus helpottuu (ei ruuvikiinnityksiä).