Puhdastilamittaukset

Puhdastilamittausten tarkoitus on tilojen ja laitteiden jatkuvan toimintavalmiuden varmistaminen.
Mittaukset, laskennat ja raportoinnit tehdään siten, että ne täyttävät SFS-EN 12469, SFS-EN ISO 14644-1, EN ISO 14644-3, EN ISO 14698, standarien ja EU-GMP - ohjeen vaatimukset

Esitetyt perusmittaukset täyttävät tiloille ja laitteille standardeissa ja määräyksissä esitetyt mittaustarpeet.

Lisämittauksilla (tai osalla niistä) näissä kohdissa saadaan tarvittavaa lisätietoa määritettäessä mahdollisten ongelmien syitä.

Aptepa Oy:n mittauskapasiteettia puhdastilamittauksissa

Puhtaat tilat (huonetilat):

Perusmittaukset:

 • kokonaishiukkaspitoisuusmittaus (luokitusmittaus) optisella hiukkaslaskurilla
 • ilman virtausnopeusmittaukset virtausnopeusmittarilla
 • biokontaminaatiomittaus (elävien hiukkasten määrä) ilmankokoojalaitteella
 • pintojen biokontaminaatiotason mittaukset kontaktimaljoilla

Puhtaat vyöhykkeet (esim. laminaari- ja suojakaapit)

 • HEPA-suodattimien vuototestaus
 • mahdollisten hälytysrajojen testaus
 • kokonaishiukkaspitoisuusmittaus (luokitusmittaus) optisella hiukkaslaskurilla
 • ilman virtausnopeusmittaukset virtausnopeusmittarilla
 • työaukon ilmavolyymin määritys huppumittarilla
 • biokontaminaatiomittaus (elävien hiukkasten määrä) ilmankokoojalaitteella
 • pintojen biokontaminaatiotason mittaukset kontaktimaljoilla

 Muita mittauksia:

Muita mittauksia ja toimenpiteitä tarvitaan lähinnä erikoistilanteissa.

 • suojauskertoimen (KI-discus) määritys luokan I ja luokan II suojakaapeilla
 • ristikontaminaatiomittaukset luokan I suojakaapeilla
 • teoreettisen ilmanvaihtokertoimen määritys huonetiloissa
 • todellisen ilmanvaihtokertoimen määritys huonetiloissa
 • rakenteiden kosteuspitoisuusmittaukset pintamittauksina (rakennetta rikkomatta)
 • rakenteiden kosteuspitoisuusmittaukset rakenteen sisältä (mittausreiästä)
 • ilmavirtausten visualisointi merkkiainetta käyttäen (myös videointi)
 • ilmanvirtausten visualisointi vesisumulla (käytetään tiloissa, joissa ei niiden käyttötarkoituksen perusteella ole mahdollista käyttää merkkiaineita, esim: lääketehtaat)
 • kontaminaatiolähteen määritys ilmanäytteillä
 • happipitoisuuden (O2) mittaus
 • hiilidioksidipitoisuuden (C2O) mittaus
 • hiilimonoksidipitoisuuden (CO) mittaus
 • valaistusmittaukset
 • toipumisaikamittaukset